Altocumulus

Oblaky druhu Altocumulus jsou menší nebo větší skupiny nebo vrstvy oblaků, barvy bílé nebo šedé, popř. obojí, mající vlastní stíny. Skládají se z malých oblačných částí podoby vln, oblázků nebo valounů apod., které mohou být buď navzájem oddělené, nebo mohou spolu souviset. Mnohdy mají částečně vláknitý nebo rozplývavý vzhled. Zdánlivá velikost jednotlivých pravidelně uspořádaných částí oblaku bývá 1°- 5° prostorového úhlu (odpovídá přibližně úhlu, pod jakým vidíme šířku malíku až 3 prstů při natažené paži).

sample.jpg by Hanka Kučáková @ 8,1kb

Fyzikální složení a vzhled

Altocumulus se skládá skoro vždy převážně z vodních kapiček. Při velmi nízkých teplotách se však mohou vytvořit také ledové krystaly. Altocumulus se nejčastěji vyskytuje jako rozsáhlá plocha složená z menších, dosti pravidelně uspořádaných oblačných částí, které mohou, ale nemusí vzájemně souviset. Tyto části nabývají někdy podoby protáhlých rovnoběžných valounů a bývají od sebe odděleny ostře ohraničenými bezoblačnými pásy. Velmi zřídka se vyskytují v ploše altocumulů malé okrouhlé mezery s řásnitými okraji více méně pravidelně uspořádané, takže připomínají svým vzhledem síť nebo včelí plást. Plochy altocumulů pozorujeme často ve dvou i více vrstvách. Altocumulus se také vyskytuje v podobě čoček nebo mandlí, které bývají často značně protáhlé. Jejich obrysy jsou ostře ohraničeny. Tyto oblaky se skládají buď z velmi malých zahuštěných částí, nebo jsou jediným celistvým oblakem více méně hladkým. V posledním případě má oblak velmi markantní vlastní stín.

Řidčeji se vyskytuje Altocumulus v podobě malých osamocených chomáčků, jejichž spodní části jsou poněkud řasnaté. U těchto oblaků se často pozorují vláknité vlečky. Jiný tvar, rovněž řídký, má podobu řady malých věžiček spočívajících na společné vodorovné základně.

Průsvitnost altocumulu je velmi proměnlivá. V některých případech může být poloha Slunce patrna za převážnou částí oblaku. V jiných případech je oblak tak hustý, že Slunce úplně zakrývá. Spodní strana neprůsvitné vrstvy altocumulů bývá často nerovná a její části vytvářejí markantní reliéf. U altocumulů lze téměř vždy rozeznat vlastní stíny. Také se u nich často pozoruje koróna nebo irizace.

Vypadávají-li z oblaku krystalky, mohou vzniknout halové jevy "nepravé slunce" nebo "halový sloup".

Vznik

Altocumulus se často tvoří ve středním výškovém patře na okraji vystupující rozsáhlé vzduchové vrstvy, nebo také při turbulenci nebo konvekci.

Altocumulus může také vzniknout zvětšením rozměrů nebo tloušťky aspoň několika částí plochy nebo vrstvy cirrocumulu, nebo také rozdělením vrstvy stratocumulu. Může také vzniknout z altostratu nebo nimbostratu. Altocumulus se může rovněž vytvořit rozšířením cumulů nebo cumulonimbů.

Altocumulus v podobě čoček nebo mandlí vzniká obvykle při lokálním orograficky vynuceném výstupu vlhké vzduchové hmoty.

Rozdílné znaky s oblaky podobného vzhledu

a) Cirrus

Z altocumulu vybíhají někdy směrem dolů pruhy jako vlečka vláknité struktury (virga). V takových případech je nutné označovat oblak jako altocumulus a nikoli jako cirrus, a to tak dlouho, dokud aspoň část oblaku nemá vláknitou strukturu a hedvábný lesk.

b) Cirrocumulus

Altocumulus se může někdy zaměnit s druhem Cirrocumulus. V pochybných případech pokládáme za altocumulus ten oblak, jehož části mají vlastní stín, i když jejich zdánlivá velikost je menší než 1° prostorového úhlu. Za Altocumulus pokládáme také oblak, jehož části nemají sice vlastní stíny, ale jestliže prostorová velkost většiny pravidelně uspořádaných oblačných částí je 1° - 5° prostorového úhlu, pozorujeme-li je pod úhlem větším než 30° nad obzorem. V tenkých částech altocumulu se často vyskytuje koróna nebo irizace, což je dosti vzácný úkaz u cirrocumulů.

c) Altostratus

Vrstva altocumulu se může někdy zaměnit s altostratem. V případě pochybností, pokládáme za altocumulus ten oblak, který má aspoň náznak tvaru vln, oblázků, valounů apod.

d) Stratocumulus

Má-li Altocumulus tmavé části, může být někdy zaměňován za stratocumulus. Jestliže většina pravidelně uspořádaných částí oblaku má při zorném úhlu aspoň 30° nad obzorem zdánlivou velikost 1° - 5° prostorového úhlu, jde o altocumulus.

e) Cumulus

Altocumulus v podobě osamocených chomáčků může být zaměňován s malými cumuly. Altocumulus se pozná podle toho, že chomáčky mají většinou vláknité pruhy (virga) a jsou celkově podstatně menší než oblaky druhu Cumulus.na začátek stránkyicon icon icon icon icon icon icon icon
.