Cirrocumulus

Oblak druhu Cirrocumulus má podobu tenkých, menších nebo větších skupin nebo vrstev bílých oblaků bez vlastního stínu, složených z velmi malých oblačných částí v podobě zrnek nebo vlnek apod. Tyto jednotlivé části mohou být buď navzájem oddělené, nebo mohou spolu souviset a jsou více méně pravidelně uspořádány. Zdánlivá velikost jednotlivých částí většinou nepřesahuje 1° prostorového úhlu (odpovídá přibližně úhlu, pod jakým vidíme šířku malíka při natažené paži).
sample.jpg by Hanka Kučáková @ 8,1kb

Fyzikální složení a vzhled

Oblaky druhu Cirrocumulus jsou složeny skoro výhradně z ledových krystalků, avšak silně přechlazené vodní kapičky se v tomto oblaku také mohou vyskytnout, i když rychle přecházejí v ledové krystaly.

Cirrocumulus se většinou vyskytuje jako více méně rozsáhlé plochy, složené z velmi malých oblačných částí v podobě zrn nebo vln apod. Tyto části jsou často uspořádány do jednoho nebo dvou systémů vln. Zároveň mohou mít řasnaté okraje. V řídkých případech mohou mít v cirrocumulu více méně pravidelně rozložené malé okrouhlé mezery, mnohdy s řásnitými okraji, takže oblak má často vzhled připomínající síť nebo včelí plást.

Cirrocumulus se vyskytuje také v menších plochách v podobě čočky nebo mandle, často bývá velmi protáhlý, jeho obrysy jsou obvykle ostré.

Řidčeji se Cirrocumulus skládá z malých částí v podobě chomáčků, jejichž spodní strany jsou řásnité, nebo z částí podoby malých věžiček na společné horizontální základně.

Oblaky druhu Cirrocumulus jsou vždy dostatečně průsvitné, že lze dobře určit polohu Slunce nebo Měsíce.

U oblaků tohoto druhu lze někdy pozorovat korónu nebo irizaci.

Vznik

Cirrocumulus může vzniknout na bezoblačné obloze. Může se také vyvinout z oblaků druhu Cirrus a Cirrostratus nebo zmenšením rozměrů částí, ze kterých se skládá plocha nebo vrstva altocumulu. Cirrocumulus tvaru čočky nebo mandlí vzniká obvykle orograficky vynuceným zvednutím vrstvy vlhkého vzduchu.

Rozdílné znaky s oblaky podobného vzhledu

a) Cirrus a Cirrostratus

Cirrocumulus v podobě zaoblených chomáčků nebo v podobě velmi malých zaoblených věžiček nebo cimbuří na společné základně se může zaměnit s oblakem druhu Cirrus podobného vzhledu. Druh Cirrocumulus se vyznačuje tím, že jeho chomáčky nebo věžičky mají na rozdíl od druhu Cirrus zdánlivou velikost menší než 1° prostorového úhlu, jsou-li pozorovány pod úhlem větším než 30° nad obzorem. Plocha cirrocumulu se liší od druhů Cirrus nebo Cirrostratus tím, že je rozbrázděna a rozčleněna na velmi malé části. Některé části mohou sice mít vzezření vláknité, hedvábné nebo hladké (což je charakteristické pro cirrus a cirrostratus), ale vyskytují se vcelku jen ojediněle.

b) Altocumulus

Druh Cirrocumulus se liší od altocumulu tím, že jeho části jsou většinou velmi malé (podle definice je jejich zdánlivá velikost menší než 1° prostorového úhlu, pozorujeme-li pod úhlem větším než 30° nad obzorem) a že nemají vlastní stín.na začátek stránkyicon icon icon icon icon icon icon icon
.