Copyright


Autoři prohlašují, že rozšiřování, kopírování a nakládání s fotografiemi je povoleno pouze pro nekomerční účely. Šíření pro komerční účely je možné dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), pouze na základě písemného souhlasu vydavatele.

The authors declare that distribution and copying the pictures is possible only for non commercial purposes. Distribution for commercial purposes is possible only with warrant by editor.

Vydala/Editor: Amatérská prohlídka oblohy
Vedoucí autorského týmu: Dr. Petr Skřehot (kontakt: skrehot@vubp-praha.cz)

na začátek stránkyicon icon icon icon icon icon icon icon
.