Cumulonimbus

Mohutný a hustý oblak velmi značného vertikálního rozsahu v podobě hor nebo obrovských věží, to je Cumulonimbus. Alespoň část jeho vrcholu je obvykle hladká nebo vláknitá či žebrovitá a téměř vždy zploštělá. Tato část se část rozšiřuje do podoby kovadliny nebo širokého chocholu. Pod základnou oblaku, obvykle velmi tmavou, se často vyskytují nízké roztrhané oblaky, které mohou, ale nemusí s cumulonimbem souviset, a dále srážky.
sample.jpg by Petr Skřehot @ 8,1kb
autor: Petr Skřehot

Fyzikální složení a vzhled

Cumulonimby se skládají jednak z vodních kapiček, jednak, zejména v horních částech, z ledových krystalů. Obsahují však také velké dešťové kapky a často i sněhové vločky, sněhové krupky, zmrzlý déšť nebo krupky či kroupy. Vodní kapičky a dešťové kapky mohou být silně přechlazené.

Horizontální i vertikální rozměry cumulonimbu jsou tak velké, že charakteristický tvar cumulonimbu jako celku lze spatřit jen na značnou vzdálenost. V počátečním stádiu se Cumulonimbus vyvíjí z cumulu, na jeho vrcholu se objevují zaoblené výběžky a jejich horní části začínají ztrácet své ostré obrysy. Pak dochází k úplné proměně celé horní části, která se změní ve vláknitou nebo žebrovitou oblačnou masu a často nabývá podoby kovadliny. Při velmi nízkých teplotách se může vláknitá struktura rozšířit na celý oblak.

Cumulonimby se mohou vyskytovat buď osamoceně nebo v souvislé řadě, která pak vyhlíží jako mohutná zeď. Nachází-li se Cumulonimbus nad pozorovatelem, jsou horní části oblaku zakryty jeho rozlehlou základnou nebo nízkými roztrhanými oblaky. Někdy se stává, že horní části cumulonimbu se spojí s altostratem nebo nimbostratem. Někdy může vzniknout Cumulonimbus také přímo v hmotě altostratu nebo nimbostratu.

Cumulonimbus působí často ponurným, hrozivým a strach vzbuzujícím dojmem, který se obvykle ještě zesiluje hřměním a blesky a stupňuje se dále s příchodem silných lijavců, krupobití, sněhových a větrných bouří s doprovodnými jevy, jako jsou mamma nebo řidčeji tuba.

Vznik

Cumulonimby se normálně tvoří postupnou přeměnou z velikých, silně vyvinutých cumulů. Podmínky pro vznik cumulonimbů jsou analogické jako pro vznik cumulů.

Mnohdy se mohou cumulonimby vyvinout z altocumulu nebo stratocumulu, jejichž horní části mají výběžky v podobě věží. Vyvine-li se Cumulonimbus z altocumulu, má neobvykle vysokou základnu. Cumulonimby se také mohou vytvořit přeměnou některých částí altostratu nebo nimbostratu.

Rozdílné znaky s oblaky podobného vzhledu

a) Nimbostratus

Jestliže Cumulonimbus pokrývá velkou část oblohy, může se snadno zaměnit za nimbostratus, zejména máme-li oblak identifikovat jen podle vzhledu jeho spodní části. V takových případech umožňuje rozlišení mezi cumulonimbem a nimbostratem charakter srážek. Jsou-li srážky charakteru přeháňkového nebo jsou-li doprovázeny blesky, hřměním nebo kroupami, jde o Cumulonimbus.

b) Cumulus

Některé cumulonimby se podobají velkým, silně vyvinutým cumulům. Oblak je cumulonimbem, jestliže aspoň některá místa jeho horních částí ztrácejí ostrost obrysů nebo se u nich ukazuje vláknitá nebo žebrovitá struktura. Není-li možné určit na základě uvedených kritérií jde-li o cumulus nebo cumulonimbus, pak se konvenčně oblak pokládá za cumulonimbus, pozorujeme-li současně blesky, hřmění nebo kroupy.na začátek stránkyicon icon icon icon icon icon icon icon
.