Cirrus

(34 snímků)
Ci JK 01.jpg

Cirrus uncinus
Ci MV 01.jpg

Cirrus vertebratus

Cirrus v podobě rybí kostry. Tento typ oblaku na obloze příliš často nespatříme.


Ci MV 02.jpg

Cirrus fibratus

Cirrus v podobě více méně pravidelně směřujících vláken.


Ci PS 02.jpg

Cirrus floccus

Poměrně nevýrazný oblak druhu Cirrus, který svou strukturou zdánlivě připomíná rozplizlý Cirrocumulus. Jeho struktura je tvořena drobnými chomáčky s neohraničeným okrajem, které se mohou vzájemně prolínat.

autor: Petr Skřehot

Ci PS 03.jpg

Cirrus floccus

Cirrus jehož strukturu tvoří řasovité chomáčky (floccus).

autor: Petr Skřehot

Ci PS 04.jpg

Cirrus fibratus

Celý oblak tvoří řasovitá vlákna směřující ve stejném směru a kopírující větrné proudění.

autor: Petr Skřehot

Ci PS 06.jpg

Cirrus fibratus

Několik vzájemně oddělených oblaků Cirrus, jejichž struktura připomíná souběžně seřazená lana tvořená mnoha řasovitými vlasci.

autor: Petr Skřehot

Ci PS 08.jpg

Cirrus spissatus

Hustý oblak, avšak ne jednotvárně vyhlížející oblak, jehož vláknitá struktura je patrná pouze na okrajích.

autor: Petr Skřehot

Ci PS 09.jpg

Cirrus spissatus

Velmi hustý závojový oblak, který je tak hustý, že jeho barva je našedlá. Tento oblak může připomínat Cirrostratus nebulosus, avšak na rozdíl od něj má zřetelnou řasovitou strukturu.

autor: Petr Skřehot

Ci PT 01.jpg

Cirrus spissatus

Hustý závojový Cirrus, který je při pohledu proti Slunci místy až šedavý.


Ci PT 02.jpg

Cirrus uncinus a Cirrus floccus

Cirrus v podobě rovnoběžných vláken zakončený chomáčky (uncinus) můžeme pozorovat jako by ve dvou řadách. V horní části snímku, jako by před první řadou cirru uncinu, můžeme vidět drobné řasové chomáčky oblaků Cirrus floccus.


Ci PT 03.jpg

Cirrus fibratus radiatus duplicatus

Dvě vrstvy (duplicatus) řasových oblaků, které jsou oproti sobě mírně pootočena, jsou tvořena vlákny, která nejsou zakončena háčky ani chomáčky, a jež směřují více méně stejným směrem (fibratus). Vlákna jsou tak dlouhá, že v perspektivě se vzájemně jakoby sbíhají (radiatus).


Ci PT 04.jpg

Cirrus radiatus

Horizontálně rozsáhlá oblačnost, která je upořádaná v širokých rovnoběžných pásech.


Ci PT 05.jpg

Cirrus intortus cumulonimbogenitus

Oblaky v podobě zakřivených oblačných vláken, která se navzájem proplétají (intortus). Oblaky vznikly odtržením od vrcholových řasnatých partií kumulonimbu (cumulonimbogenitus).


Ci RC 01.jpg

Cirrus duplicatus

Chomáčkovitá a řasovitá oblačnost pod níž se nalézá další již homogennější vrstva cirrů, která vytváří v okolí Slunce šedý nádech.


Ci RC 02.jpg

Cirrus spissatus duplicatus

Zřetelně viditelné dvě vrstvy husté cirrovité oblačnosti umísnětné nad sebou.


Ci RC 03.jpg

Cirrus fibratus radiatus

Tenký oblačný závoj s vláknitou strukturou. Vlákna jsou dlouhá a přímočará a v perspektivě působí dojmem, že se sbíhají v jednom bodě. Pod ní oblačnost druhu Altocumulus.


Ci RC 05.jpg

Cirrus fibratus
Ci RM 02.jpg

Cirrus radiatus

Dlouhé rovnoběžné řasy, které se navzájem neproplétají.

autor: Roman Maňák

ci01.jpg

Cirrus uncinus

Překrásně zaoblené konce řasnaté oblačnosti připomínající lyže či fajfky (uncinus). Na koncích mohou být opatřeny kromě háčků také chomáčky. Tento tvar se vyskytuje pouze u oblaků Cirrus.

autor: Petr Skřehot

ci02.jpg

Cirrus radiatus

Jednotlivé řasy se sbíhají vlivem perspektivy v takzvaném úběžníkovém bodě na obzoru.


ci03.jpg

Cirrus radiatus

Okraj vrstvy oblaků Cirrus radiatus.


ci04.jpg

Cirrus radiatus

Řasnatá oblačnost složena z různě propletených vláken převážně jdoucích jedním směrem (fibratus).

autor: Petr Skřehot

ci05.jpg

Cirrus vertebratus (uprostřed snímku)

Oblak připomínajíc svým tvarem rybí kostru (vertebrates). Vyskytuje se velmi ojediněle a na krátkou chvíli a jeho výskyt sám o sobě svědčí o turbulentním proudění ve vysokých vrstvách troposféry.

autor: Petr Skřehot

ci06.jpg

Cirrus floccus cirrocumulogenitus

Oblak vzniklý metamorfózou (cirrocumulogenitus). Tomuto nasvědčuje i fakt, že v některých částech oblaku jsou stále pozorovatelné kupovité detaily pocházející z mateřského oblaku. Vzniklý oblak Cirrus nemá typickou vláknitou strukturu, ale podobu chomáčků či vloček, jejichž okraje jsou víceméně neostré či roztrhané (floccus).

autor: Petr Skřehot

ci07.jpg

Cirrus fibratus

Jednotlivá vlákna tohoto oblačného závoje jsou přímočará, i když víceméně nepravidelně pokřivená (fibratus).

autor: Petr Skřehot

ci08.jpg

Cirrus

Oblaky druhu Cirrus bez patrné řasnaté struktury.

autor: Petr Skřehot

ci09.jpg

Cirrus vertebratus

Oblak v podobě páteře (vertebratus).

autor: Petr Skřehot

ci10.jpg

Cirrus uncinus

Vlákna cirrů jsou na koncích zahnuta do podoby lyží či fajfky (uncinus).

autor: Petr Skřehot

ci11.jpg

Cirrus spissatus intortus

Hustý závojový oblak obvykle soustředěný do lokálně ohraničených skupin s řasami nepravidelně uspořádanými.

autor: Petr Skřehot

ci12.jpg

Cirrus uncinus

Vlákna cirrů jsou na koncích zahnuta nebo opatřena chomáčky (uncinus).

autor: Petr Skřehot

ci13.jpg

Cirrus fibratus mamma

Velmi ojedinělý případ kupovitých výběžků (mamma) vystupujících ze základny cirrů složených z více méně pravidelně uspořádaných vláken (fibratus).

autor: Petr Skřehot

ci14.jpg

Cirrus spissatus

Hustý Cirrus v mnoha ohledech podobný cirrostratu. Na cirru spissatu však lze rozeznat určité detaily a řasnatou strukturu při jeho okrajích.

autor: Petr Skřehot

ci15.jpg

Cirrus spissatus radiatus

Hustý závojový oblak, jehož řasy jsou seřazeny do rovnoběžných pásů.

autor: Petr Skřehotna začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.