Cumulonimbus

(26 snímků)
Cb LK 01.jpg

Cumulonimbus capillatus

Bouřkový oblak ve vrcholové fázi vývoje, kdy se jeho horní partie rozšiřují do podoby kštice a nabývají řasnatého charakteru. V přední části oblaku můžeme pozorovat počátek vývoje další částí tohoto mohutného oblaku.

autor: Lukáš Král

Cb LK 02.jpg

Cumulonimbus

Detail konvektivně se vyvýjející části bouřkového oblaku.

autor: Lukáš Král

Cb LK 03.jpg

Cumulonimbus capillatus incus

Cumulonimbus se zřetelně vláknitou horní částí ve tvaru kovadliny.

autor: Lukáš Král

Cb LK 04.jpg

Cumulonimbus capillatus incus

...popis stejný jako v předchozím případě.

autor: Lukáš Král

Cb LK 05.jpg

Cumulonimbus pileus

Dynamicky se vyvíjející oblak v jehož detailech můžeme obvykle na poměrně krátkou chvíli pozorovat i drobné závojové obláčky (pileus) vytvářející se těsně nad vrcholky stoupavých proudů.

autor: Lukáš Král

Cb PD 01.jpg

Cumulonimbus tuba

Nálevkovitý výběžek směřující ze základny oblaku představující silný větrný vír. Dosáhne-li tuba zemského povrchu, hovoříme o trombě či tornádu.

autor: Petr Dvořák

Cb PS 01.jpg

Cumulonimbus capillatus incus

Na snímku můžeme vidět siluetu bouřkového oblaku, který v závěru dne dosáhl nejvyššího stádia vývoje a dále se bude již jen rozpadat. Tvar oblaku připomíná kovadlinu, přičemž jeho horní partie jsou tvořeny hustou cirrovitou oblačností, jejíž roztřepený tvar je na snímku patrný.

autor: Petr Skřehot

Cb PT 01.jpg

Cumulonimbus mamma

Kupovité výběžky často přirovnávané k ženským prsům, jež vyrůstají ze základny oblaku, svědčí o dynamickém proudění uvnitř oblaku.


Cb PT 03.jpg

Cumulonimbus mamma

...popis stejný jako vpředchozím případě.


Cb PT 04.jpg

Cumulonimbus calvus

Detail vrcholků kumulonimbu jež již pozbyly zřetelně ohraničených zaoblených tvarů, avšak doposud nenabyly vláknitou strukturu typickou pro tvar capillatus.


Cb PT 07.jpg

Cumulonimbus capillatus

Cumulonimbus ve vrcholové fázi svého vývoje, kdy jeho vrcholky řasnaté struktury nabývají podoby chocholu.


Cb PT 08.jpg

Cumulonimbus capillatus incus virga

Mohutný bouřkový oblak, jehož vrcholky se rozšířily do podoby kovadliny. Podél levého okraje oblaku můžeme pozorovat též srážkové pruhy virga.


Cb PT roll cloud.jpg

Cumulonimbus "roll cloud"

Tento podivně vyhlížející oblačný pás, který nemá oficiálního latinského názvu a který je v anglosaských zemích nazýván "Roll cloud", je oblakem, který vytváří vír s horizontální osou otáčení, jenž souvisí se spodní základnou bouřkového oblaku. Tento vír vzniká díky vysoké rychlosti pohybu základny oblaku, která se tře o vrstvu vzduchu pod ní, což způsobuje, že z ní strhává (ukrajuje) její horní partie a tlačí tento stžený vzduch před sebou. Rotaci výrazně napomáhá také rozhraní sestupného proudu srážkové oblasti a vzestupný proud před bouřkou. To vysvětluje, proč se tento typ oblaku vyskytuje téměř výhradně na čele rychle postupujících bouřkových front.


Cb RC 01.jpg

Cumulonimbus praecipitatio

Na snímku můžeme pozorovat srážkové pruhy, které dosahují zemského povrchu (praecipitatio) a jejichž přítomnost potvrzuje též vyskytnuvší duha.


Cb RC 02.jpg

Cumulonimbus capillatus incus
Cb RC 03.jpg

Cumulonimbus calvus praecipitatio
Cb RC 04.jpg

Cumulonimbus calvus praecipitatio
Cb RC 05.jpg

Cumulonimbus capillatus incus
Cb RC 07.jpg

Cumulonimbus calvus
cb01.jpg

Cumulonimbus calvus

Bouřkový oblak v první fázi vývoje. Jeho vrcholky na některých místech již pozbyly kupovitého vzhledu, nicméně ještě není pozorovatelná řasnatá struktura na samých vrcholcích oblaku. Některé části oblaku mají vzhled bělavé oblačné hmoty s více méně vertikálním žebrováním (calvus).


cb02.jpg

Cumulonimbus capillatus

Cumulonimbus ve vrcholném stadiu vývoje. Většina oblaku již nabyla žebrovitou strukturu a kupovitá již není patrná. Vrchol oblaku je již zcela tvořen zřetelně patrnou řasnatou, vláknitou či žebrovitou strukturou cirrů v podobě chocholu či kštice (capilatus).

autor: Petr Skřehot

cb03.jpg

Cumulonimbus calvus velum

Přední částí oblaku je mohutný výstupný proud, který živí Cumulus congestus (kupovitý oblak s jasně ohraničenými okraji v popředí snímku). V pozadí mohutně vyvinutý Cumulonimbus s řasnatou strukturou horních partií a rozsáhlým průvodním závojovým oblakem (velum).

autor: Petr Skřehot

cb04.jpg

Cumulonimbus calvus

Horní partie už ztrácejí zřetelnou kupovitou strukturu, která nabývá řasnatou strukturu. Nad oblakem Cumulonimbus oblaka Cirrus inthortus.

autor: Petr Skřehot

cb05.jpg

Cumulonimbus mamma

Uprostřed a napravo od středu je možno pozorovat malé kupovité laloky vystupující ze základny oblaku směrem dolů.

autor: Petr Skřehot

cb06.jpg

Cumulonimbus mamma

Mohutné kupovité laloky vycházející ze základny oblaku svědčí o dynamických procesech uvnitř oblaku.

autor: Petr Skřehot

cb07.jpg

Cumulonimbus pileus (detail oblaku)autor: Petr Skřehotna začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.