Altocumulus

(31 snímků)
Ac HK 01.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus undulatus
Ac HK 02.jpg

Altocumulus lenticularis
Ac JK 01.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus a Altocumulus perlucidus undulatus

Běžný příklad kupovité oblačnosti středního patra (v popředí), v pozadí pak oblaky seřazené do řad, mezi nimiž jsou zřetelné mezery.


Ac JK 02.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus
Ac JK 03.jpg

Altocumulus translucidus undulatus

Oblačnost typická v případě, kdy ve střední troposféře vzniká stojaté vlnění – proudění vzduchu po trajektorii v podobě vln, v jejíž maximech oblačnost vzniká.


Ac LK 01.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus

Vrstva drobných a průsvitných oblaků Altocumulus mezi nimiž jsou zřetelné mezery.

autor: Lukáš Král

Ac LK 02.jpg

Altocumulus lenticularis

Čočkovitý altokumulus.

autor: Lukáš Král

Ac LK 03.jpg

Altocumulus lenticularis

Čočkovitý altokumulus.

autor: Lukáš Král

Ac LK 04.jpg

Altocumulus lenticularis

Čočkovitý altokumulus.

autor: Lukáš Král

Ac LK 05.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus

Vrstva drobných a průsvitných oblaků Altocumulus mezi nimiž jsou zřetelné mezery.

autor: Lukáš Král

Ac LK 06.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus

Detail oblačné vrstvy složené z tenkých prsůsvitných obláčků mezi nimiž jsou menší či větší mezery, kterými lze pozorovoat oblohu.

autor: Lukáš Král

Ac PS 01.jpg

Altocumulus translucidus

Oblak je tvořen drobnými oblačnými valouny, které se směrem k centru oblaku slévají jakoby do jednolité hmoty ve které je patrná vlnovitá struktura. Oblak není nikde natolik hustý, aby jím nemohlo prosvítat slunce.

autor: Petr Skřehot

Ac PT 01.jpg

Altocumulus traslucidus a Altocumulus translucidus perlucidus

V horní části snímku můžeme pozorovat obvyklý typ Altocumulu v podobě bílých oblačných valounů mezi nimiž jsou mezery (translucidus perlucidus), ve střední části snímku pak vidíme téměř jednolitý průsvitný oblak (translucidus).


Ac PT 02.jpg

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus
Ac PT 03.jpg

Altocumulus duplicatus

Oblačnost je tvořena dvěma vrstvami. Horní vrstvu tvoří hladké čočkovité oblaky (na snímku uprostřed), dolní pak hustší kupovitá oblačnost mající vlastní stín (na snímku vlevo dole).


Ac PT 04.jpg

Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus radiatus

Do dlouhých řad seřazená oblaka (undulatus radiatus), mezi kterými jsou patrné mezery (perlucidus). Oblačnost zahaluje celou oblohu (stratiformis).


Ac PT 05.jpg

Altocumulus stratiformis opacus mamma

Hustá oblačnost (opacus) zahalující celou oblohu (stratiformis) a z jejíž základny vyrůstají směrem k zemi kupovité výběžky (mamma).


Ac RM 02.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus undulatus

Průsvitná (translucidus) oblačnost seřazená do pásů (undulatus) s mezerami mezi jednotlivými částmi oblaku (perlucidus)

autor: Roman Maňák

ac01.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus

Průsvitná oblaka druhu Altocumulus s patrnými mezerami.

autor: Petr Skřehot

ac02.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus undulatus

V oblaku jsou patrné mezery (perlucidus) a ačkoliv je Slunce pod obzorem, dá se předpokládat, že oblak není natolik hustý, že by jím nemohlo prosvítat (translucidus). V horní části fotografie oblak nabývá podobu vln (undulatus). V pozadí při obzoru vidíme hustý oblak Altocumulus opacus.

autor: Petr Skřehot

ac03.jpg

Altocumulus lenticularis

Oblak má podobu protáhlé čočky (lenticularis).


ac04.jpg

Altocumulus floccus

Altocumulus v podobě chomáčků s nejasnými okraji.


ac05.jpg

Altocumulus translucidus floccus (nahoře) a Altocumulus lenticularis floccus (dole)

Oblak v horní části fotografie je dostatečně tenký na to, aby jím mohlo slunce prosvítat (translucidus). V okrajových částech přecházejí v osamocené kupky (floccus). V dolní částí snímku je několik oblaků v podobě protáhlých čoček (lenticularis) jejichž okraje přecházejí v tvar floccus.


ac06.jpg

Altocumulus stratiformis floccus radiatus a Altocumulus lenticularis

Altocumulus vyobrazený na snímku je složen z malých oblačných chomáčků navzájem oddělených (floccus), které jsou uspořádány do řad orientovaných jedním směrem směřujícím zdánlivě do jednoho bodu na horizontu (radiatus). Oblačný celek zahaluje větší část oblohy (stratiformis). Pod touto oblačnou vrstvou se nacházejí čočkovité Altocumulus lenticularis.


ac07.jpg

Altocumulus stratiformis undulatus opacus

Oblak je hustý a tmavý (opacus) a některé jeho části mají podobu vln (undulatus). Oblačnost zahaluje celou oblohu (stratiformis). Ve spodní části snímku je patrná oblačnost druhu Stratocumulus.

autor: Petr Skřehot

ac08.jpg

Altocumulus lenticularis opacus

Oblak v podobě hustých, sluncem těžko průsvitných čoček.

autor: Petr Skřehot

ac09.jpg

Altocumulus stratiformis lenticularis

Na snímku je poměrně početná skupina čočkovitých altocumulů (lenticularis) náležejících k týlu studené fronty. Vznikly při přechodu fronty přes Jeseníky.

autor: Petr Skřehot

ac10.jpg

Altocumulus translucidus perlucidus

Oblaky může prosvítat Slunce (translucidus) a jsou od sebe navzájem odděleny patrnými mezerami (perlucidus).


ac11.jpg

Altocumulus traslucidus

Oblaky tvořící vrstvu, která sice není tak hustá, aby jí Slunce nemohlo prosvítat (traslucidus), ale je bez mezer mezi jednotlivými oblaky.


ac12.jpg

Altocumulus traslucidus perlucidus undulatus

Průsvitné altocumuly s patrnými mezerami seřazené do pásů v podobě vln.

autor: Martin Folta

ac13.jpg

Stratocumulus duplicatus opacus

Na snímku lze nalézt hustá, neprůsvitná oblaka (opacus) druhu Stratocumulus, jež jsou naskládány jakoby ve vrstvách nad sebou (duplicatus).

autor: Martin Foltana začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.