Stratocumulus

(49 snímků)
cb-sc01.jpg

Cumulonimbus calvus, Stratocumulus perlucidus duplicatus

Bouřkový oblak (v pozadí snímku) ve střední fázi vývoje. Jeho vrcholky na některých místech již pozbyly kupovitého vzhledu, nicméně ještě není pozorovatelná řasnatá struktura na samých vrcholcích oblaku. Některé části oblaku mají vzhled bělavé oblačné hmoty s více méně vertikálním žebrováním (calvus). V popředí modrošedý oblak nízkého patra - Stratocumulus perlucidus duplicatus.

autor: Petr Skřehot

Sc HK 01.jpg

Stratocumulus velum
Sc HK 02.jpg

Stratocumulus translucidus perlucidus undulatus
Sc MK 01.jpg

Stratocumulus translucidus perlucidus
Sc MV 01.jpg

Stratocumulus undulatus stratiformis

Zapadajícím Sluncem ozářený rozsáhlý zvlněný oblak, na který se promítají i krepuskulární paprsky (temný kužel).


Sc MV 02.jpg

Stratocumulus lenticularis

Čočkovitý Stratocumulus


Sc PD 01.jpg

Stratocumulus

Vrstva stratokumulu při západu slunce.

autor: Petr Dvořák

Sc PD 02.jpg

Stratocumulus perlucidus opacus

Husté neprůsvitné oblaky (opacus) mezi nimiž jsou zřetelné mezery (perlucidus).

autor: Petr Dvořák

Sc PS 01.jpg

Stratocumulus duplicatus

Dvojí Stratocumlus na jedné obloze (duplicatus) – výše položený Stratocumlus translucidus a nízko nad zemí těžký a hustý Stratocumulus opacus vytvářejí až děsivou scenérii západu slunce.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 02.jpg

Stratocumulus opacus virga

Podivně až zlostně vyhlížející oblačná situace, na které můžeme jen stěží rozeznat oblačnost náležející k druhu Stratocumulus. V tomto případě má oblak více než kupovitou spíše vrstevnatou strukturu a je tak hustý, že jím slunce téměř neprosvítá (opacus). Z oblaku vypadávají srážky v podobě srážkových pruhů (virga), které jsou při pohledu proti slunci patrné jako souběžné řasy směřující k zemi, jejichž spodní okraj je vodorovný s horizontem a je pevně ohraničen.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 03.jpg

Stratocumulus opacus virga

...popis stejný jako v předešlém případě.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 04.jpg

Stratocumulus translucidus perlucidus undulatusautor: Petr Skřehot

Sc PS 05.jpg

Stratocumulus translucidus

Snadno průsvitný oblak druhu Stratocumulus, který připomíná lokální vrstevnatý oblak bez patrné kupovité složky.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 06.jpg

Stratocumulus undulatus

Do souběžných řad uspořádané válcovité oblaky Stratocumulus.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 07.jpg

Stratocumulus duplicatus

Dvě vrstvy stratocumulů lišící se v tomto případě výrazně nejen tvarem, ale také barvou v závislosti na osvícení sluncem.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 08.jpg

Stratocumulus duplicatus

Dvě vrstvy stratokumulové oblačnosti. Horní - výrazně kupovitá, dolní - cáry neuspořádaných chuchvalců.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 09.jpg

Stratocumulus duplicatus

...popis stejný jako v předešlém případě.

autor: Petr Skřehot

Sc PS 10.jpg

Stratocumulus duplicatus

...popis stejný jako v předešlém případě.

autor: Petr Skřehot

Sc PT 01.jpg

Stratocumulus stratiformis opacus mamma

Horizontálně rozsáhlá (stratiformis) hustá (opacus) oblačnost z jejíž základny vyrůstají směrem dolů kupovité výběžky (mamma).


Sc PT 02.jpg

Stratocumulus mamma

Ze základny oblaku vyrůstají kupovité výběžky (mamma).


Sc PT 03.jpg

Stratocumulus cumulogenitus

Stratocumulus vzniklý rozpadem kumulu v podvečerních hodinách.


Sc PT 04.jpg

Stratocumulus lenticularis

Stratocumulus v podobě čoček.


Sc PT 05.jpg

Stratocumulus traslucidus a Stratocumulus stratiformis opacus

Obvyklá kupovitá oblačnost druhu Stratocumulus průsvitná pro sluneční svit (translucidus) v popředí snímku, v pozadí při obzoru pak hustá a temná (opacus) horizontálně rozsáhlá oblačnost (stratiformis).


Sc PT 06.jpg

Stratocumulus lenticularis
Sc PT 07.jpg

Stratocumulus perlucidus undulatus

Oblačnost seřazená do řad (undulatus), mezi nimiž jsou zřetelné mezery (perlucidus).


Sc PT 08.jpg

Stratocumulus
Sc PT 09.jpg

Stratocumulus tuba

Stratocumulus na snímku je doplněn o skutečnou zvláštnost – oblačný sloup vycházející z jeho základny nazývaný tuba. Tuba se vyskytuje především u druhu Cumulonimbus, zřídka pak u druhu Cumulus. Je příznakem větrného víru, ze kterého se u silně vyvinutých kumulonimbů může vyvinout až tornádo. U druhu Stratocumulus však doposud pravděpodobně nebyl pozorován.


Sc PT 10.jpg

Stratocumulus cumulonimbogenitus praecipitatio

Stratocumulus jež vznikl z okrajových partií rozpadajícího se kumulonimbu, a ze kterého vypadávají srážky v podobě srážkových pruhů dosahujících povrchu (praecipitatio).


Sc RC 01.jpg

Stratocumulus
Sc RC 02.jpg

Stratocumulus
Sc RC 03.jpg

Stratocumulus lenticularis

Čočkovitý stratokumulus.


Sc RM 01.jpg

Stratocumulus opacus perlucidus praecipitatio cumulogenitus

Přeháňková oblačnost stratocumulus vzniklá metamorfózou z oblaků Cumulus (cumulogenitus). Mezi jednotlivými oblaky jsou zřetelné mezery (perlucidus), ač samy oblaky jsou tak husté, že jimi Slunce nemůže prosvítat (opacus). Z některých z nich pak srážky dopadají až k zemkému povrchu (praecipitatio), což je dobře patrné uprostřed snímku.

autor: Roman Maňák

Sc RM 02.jpg

Stratocumulus opacus

Hustá hradba oblaků Stratocumulus.

autor: Roman Maňák

sc01.jpg

Stratocumulus virga

Oblak samotný není příliš patrný, pouze jeho dolní partie, neboť Slunce je již nízko nad obzorem. Mlhavé části ozářené Sluncem je padající déšť, který nedopadá až k povrchu, ale v určité výšce se vypaří (virga).


sc02.jpg

Altocumulus stratiformis undulatus opacus

V horní části snímku je patrné uspořádání oblaků do podoby vln (undulatus) přecházející postupně v hustý a poměrně strukturně nevýrazný Altocumulus opacus. Celá oblačnost se navíc rozprostírá do značných horizontálních ploch (stratiformis).


sc03.jpg

Stratocumulus translucidus perlucidus undulatus

Stratocumulus vytváří velmi rozmanité struktury a dá se snadno zaměnit s altocumulem. Tuto podobnost lze nalézt i zde (zejména ve střední části snímku). V podobě různých valounů a dlaždic úhlově větších jak 5 stupňů (šíře 3 prstů při natažené paži) se v tomto případě ve střední části seřazuje vlivem proudění do rovnoběžných vln či podlouhlých válců (undulatus). Tmavá část oblaku v pravo ukazuje, že zde je oblak již tak hustý, že by jím Slunce prosvítalo již obtížně či vůbec (opacus) zatímco ostatními částmi bez větších obtíží (translucidus). Mezerami mezi oblaky ve střední části je možno vidět nebe (perlucidus).

autor: Martin Folta

sc04.jpg

Stratocumulus perlucidus undulatus

I tento případ stratocumulu je obtížně specifikovatelný, neboť Slunce coby zdroj světla ozařuje základnu oblaku a tím vytváří mylný dojem o tom, že je oblak tmavý a hustý. Bylo-li by Slunce nad oblakem, bylo by možno jednoznačně určit, zda se jedná o odrůdu opacus (neprůsvitný) či translucidus (průsvitný). Za daných podmínek to nelze jednoznačně rozhodnout. Jisté však je, že v pravé hodní části snímku se na oblaku vytvářejí vlny (undulatus) a mezery mezi nimi lze pozorovat nebe (perlucidus). Bližší určení není možno provést.


sc05.jpg

Stratocumulus traslucidus perlucidus duplicatus

Krásný a naprosto průkazný příklad duplikátní struktury (duplicatus), což znamená, že oblak vyváří několik vrstev naskládaných nad sebou (v tomto případě 2). Někdy mohou tyto vrstvy být částečně spojeny. Hra světla a stínu vykreslila tento případ ukázkově. Nižší vrstva je již v zemském stínu zatímco horní je stále osvětlována Sluncem.


sc06.jpg

Stratocumulus cumulogenitus a Cumulus humilis

Na snímku je patrná koexistence stratocumulu (střední část snímku) a cumulu (v pozadí nad horizontem) v jednu dobu vedle sebe. Situace na fotografii ukazuje, že se jedná o pozdní odpoledne letního dne, kdy termickou konvekcí ve značném počtu vznikala oblaka druhu Cumulus. Metamorfózou z nich se po té, co termika začala slábnout, vytvořila oblaka Stratocumulus jejichž kupovitá podoba do značné míry ustoupila.

autor: Petr Skřehot

sc07.jpg

Stratocumulus opacus velum

Při pohledu z tohoto úhlu je naprosto jasné, že oblak je natolik mohutný a hustý, že slunce by jím prosvítalo jen velmi těžko (opacus). V horní části oblaku je patrný závoj hladkého vzhledu zakrývající velkou část oblaku (velum). U stratocumulů je tento závoj vzácný a vzniká při ochlazování vzduchové hmoty, která je vertikálními pohyby vynesena stoupavými proudy do výšek, kde panují takové teplotní podmínky, při kterých dojde k vysrážení obsažené vodní páry. Jelikož se vynesená vzduchová hmota míchá s okolním vzduchem jen velmi málo, dojde k vytvoření mlžného hladkého závoje.

autor: Petr Skřehot

sc08.jpg

Stratocumulusautor: Petr Skřehot

sc09.jpg

Stratocumulus duplicatus virga

Několik vrstev (duplicatus) oblaků Stratocumulus z nichž vypadávají srážky v podobě virgy (uprostřed snímku).

autor: Petr Skřehot

sc10.jpg

Stratocumulus cumulogenitus

Právě se rozpadající oblak druhu Cumulus dává vznik stratocumulu.

autor: Petr Skřehot

sc11.jpg

Stratocumulus opacus virga

Hustý přeháňkový oblak, jehož srážky se však před dopadem na zem vypaří (virga).

autor: Petr Skřehot

sc12.jpg

Stratocumulus lenticularis

Unikátní snímek velmi zřídka se vyskytujícího čočkovitého (lenticularis) tvaru oblaku druhu Stratocumulus.

autor: Petr Skřehot

sc13.jpg

Stratocumulus mamma

Kupovité výběžky v podobě ženských prsou (mamma) vycházející ze základny oblaku Stratocumulus také nepatří mezi častý jev.

autor: Petr Skřehot

sc14.jpg

Stratocumulus perlucidus opacus

Husté oblaky (opacus) druhu Stratocumulus mezi nimiž jsou patrné mezery (perlucidus).


sc15.jpg

Stratocumulus translucidus

Základna oblaku zdá se být tmavá a pro Slunce neprostupná, avšak to je jen mylný dojem, který může pozorovatel mít, neboť oblak je osvětlován zapadajícím Sluncem zespoda a nabývá tak tmavšího vzezření.

autor: Martin Folta

sc16.jpg

Stratocumulus perlucidus lenticularis

Oblak patří do nízkého oblačného patra. Při západu slunce vytváří překrásné scenérie. Na snímku jsou stratocumuly navzájem zřetelně odděleny mezerami (perlucidus), jedna část oblaku má podobu čoček (lenticularis) - ve středolevé části snímku.
na začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.