Stratus

(18 snímků)
St HK 01.jpg

Stratus opacus a Stratus fractus
St JK 01.jpg

Stratus nebulosus opacus a Stratus fractus

Jednotvárná hustá oblačná vrstva z níž však nevypadávají srážky. Pod ní pak vydíme roztrhané cáry oblačnosti Stratus fractus.


St JK 02.jpg

Stratus nebulosus opacus
St LF 01.jpg

Stratus

Příkrov oblačnosti druhu Stratus zahalující nižší partie při pohledu seshora.


St LF 02.jpg

Stratus

...popis stejný jako v předešlém případě.


St LF 03.jpg

Stratus

...popis stejný jako v předešlém případě.


St PD 01.jpg

Stratus nebulosus opacus

Neprůsvitná oblačná vrstva (opacus) poměrně jednotvárného vzhledu (nebulosus).

autor: Petr Dvořák

St PS 01.jpg

Stratus nebulosus

Vesměs jednotvárná vrstevnatá oblačnost bez výraznějších detailů.

autor: Petr Skřehot

St PS 02.jpg

Stratus fractus opacus

Hustý vrstevnatý oblak, kterým sluneční záření těžko proniká (opacus), jehož spodní partie jsou často potrhané a připomínají tenké cáry (fractus).

autor: Petr Skřehot

St PS 03.jpg

Stratus nebulosus translucidus

Jednotvárná vrstevnatá oblačnost (nebulosus), která ovšem není tak hustá, aby jím slunce nemohlo prosvítat a jeho poloha na obloze nebyla dobře patrná (translucidus). Prosvítá-li stratem slunce, jsou jeho obrysy jasně zřetelné a jeho kotouč je ostře ohraničený (na rozdíl od altostratu).

autor: Petr Skřehot

st01.jpg

Stratus nebulosus opacus

Hustý oblačný závoj jednotvárného mlhového vzhledu bez patrné struktury (nebulosus).


st02.jpg

Stratus - horní partie

Stratus při pohledu shora.


st03.jpg

Stratus opacus undulatus

Na oblaku lze dobře rozlišit vlnovou strukturu (undulatus). Oblak je natolik hustý, že polohu Slunce na obloze neurčíme (opacus).

autor: Petr Skřehot

st04.jpg

Stratus nebulosus translucidus

Jednotvárná vrstva stratu (nebulosus), která není tak hustá, aby jím nemohlo Slunce prosvítat (traslucidus). Slunce má více méně jasně ohraničené okraje na rozdíl od tenčího altostratu.

autor: Petr Skřehot

st05.jpg

Stratus opacus undulatus a Stratus fractus

Hustá vrstva stratu (opacus) na jehož základně se vytvořily vlny (undulatus) - uprostřed snímku. Pod oblakem se vyskytují roztrhané oblaky (fractus).

autor: Petr Skřehot

st06.jpg

Stratus nebulosus opacus

Jednotvárná vrstva stratu (nebulosus) je natolik hustá, že jím Slunce neprosvítá (opacus).

autor: Petr Skřehot

st07.jpg

Stratus undulatus

Snímek horních partií stratu při pohledu z horské observatoře, na kterém je patrná nepravidelná struktura malých vln.


st08.jpg

Stratus opacus

Hustá vrstva stratu, která znemožňuje Slunci jím proniknout (pohled zezhora).
na začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.