Cumulus

(23 snímků)
Cu MK 01.jpg

Cumulus congestus

Rozsáhlá hradba oblaků Cumulus


Cu MV 01.jpg

Cumulus congestus

Osamocený lokální oblak


Cu MV 02.jpg

Cumulus congestus praecipitatio

Přeháňkový oblak, jehož srážový pruh dosahuje povrchu země.


Cu PS 01.jpg

Cumulus humilisautor: Petr Skřehot

Cu PS 02.jpg

hřibovitý Cumulus

Zvláštní případ cumulu, do kterého pronikl lokální silný výstupný proud teplého vlhkého vzduchu, který zdeformoval jinak obyčejný Cumulus humilis do podoby hřibu. Tuto podobu má oblak obvykle jen po velmi krátkou dobu, neboť onen výstupný proud nemívá dlouhého trvání a rychle slábne.

autor: Petr Skřehot

Cu PS 03.jpg

hřibovitý Cumulus - detailautor: Petr Skřehot

Cu PS 04.jpg

hřibovitý Cumulusautor: Petr Skřehot

Cu PT 01.jpg

Cumulus congestus
Cu PT 02.jpg

Cumulus congestus
Cu PT 03.jpg

Cumulus congestus

Ačkoliv se jedná o značně mohutný oblak, ze kterého se jistě vyvine kumulonimbus, přesto jeho horní partie stále ještě nepozbyly ostře ohraničeného okraje.


Cu RC 01.jpg

Cumulus congestus
Cu RC 02.jpg

Cumulus congestus

Hustá hradba oblaků Cumulus congestus obklopující bouřkový oblak Cumulonimbus capillatus incus (v pozadí snímku).


Cu RM 01.jpg

Cumulus congestus

Mohutná kupovitá oblačnost, která se navzájem spojuje do větších celků.

autor: Roman Maňák

cu01.jpg

Cumulus humilus, Cumulus mediocris

Skupina oblaků druhu Cumulus ve dvou vývojových stádiích - humilis (v popředí snímku) a rozvinutějším mediocris (v pozadí snímku).

autor: Petr Skřehot

cu02.jpg

Cumulus humilis

Poměrně velké kumuly jejichž plochý tvar jasně definuje také jejich název.

autor: Petr Skřehot

cu03.jpg

Cumulus fractus

Cár (fractus) bělavé oblačnosti podobné chomáčku vaty je v tomto případě samým zárodkem nově vznikající kumuly. Až se trochu zformuje a zmohutní, vyvine se z něj Cumulus humilis. Nad ním oblaka Cirrus.

autor: Petr Skřehot

cu04.jpg

Cumulus congestus

Poslední vývojové stádium oblaků druhu Cumulus. Tyto přerostlé cumuly mají tendenci shlukovat se do řad a vytvářet tak bizarní stěny či hradby. Jejich tmavá základna je již výmluvným gestem svědčícím o tom, že tato oblaka jsou značně ztěžklá obsaženou vodou, která z nich ve formě slabých lokálních přeháněk může vypadávat. Vrcholky těchto oblak si však stále zachovávají bílý kupovitý vzhled.

autor: Petr Skřehot

cu05.jpg

Cumulus congestus fractus

Ač se to nezdá, tento zlověstně vyhlížející oblak s ne zrovna patrnými rysy, je Cumulus congestus. Díky horským překážkám se ve svých okrajových částech roztrhal do podoby cárů (fractus).


cu06.jpg

Cumulus congestus virga

Srážky, které z oblaku vypadávají, a která jsou na snímku dobře patrná, nedosahují zemského povrchu, neboť se ještě před tím stačí vypařit (virga).

autor: Petr Skřehot

cu07.jpg

Tyndalův jev na oblaku Cumulus humilisautor: Martin Folta

cu08.jpg

Cumulus congestus pileus

Velké oblaka Cumulus se sdružují do větších skupin v podobě hradeb (congestus). Nad vrcholky se vytvořil závojový oblak pileus.

autor: Petr Skřehot

cu09.jpg

Cumulus humilis a Cumulus mediocris

Skupina oblaků druhu Cumulus ve dvou vývojových stádiích - humilis (v popředí) a rozvinutějším mediocris (v pozadí).

autor: Petr Skřehot

cu10.jpg

Cumulus congestus

Detail horních partií oblaku.

autor: Martin Foltana začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.