Nimbostratus

Nimbostratus má podobu šedé, často tmavé oblačné vrstvy, která vlivem vypadávání více méně trvalých dešťových nebo sněhových srážek má matný vzhled. Srážky většinou dosahují země. Vrstva je všude tak hustá, že poloha Slunce patrná není.

Pod touto vrstvou se často vyskytují nízké roztrhané oblaky, které mohou, ale nemusejí s nimbostratem souviset.

sample.jpg by Petr Skřehot @ 8,1kb
autor: Petr Skřehot

Fyzikální složení a vzhled

Nimbostratus se sklává z vodních kapiček (někdy přechlazených) a dešťových kapek, z ledových krystalů a sněhových vloček nebo směsi těchto kapalných a pevných částic.

Nimbostratus se vyskytuje v podobě nízké, velmi rozsáhlé vrstvy, barvy tmavošedé, s rozplývavou základnou, z níž padají trvalé srážky ve tvaru deště, sněhu nebo krupek, které nemusejí nutně dosahovat země. V tropech lze pozorovat, zejména za krátkých přestávek deště, jak se Nimbostratus trhá na několik samostatných vrstev, které se zase rychle spojují.

Spodní strana nimbostratu je často buď úplně nebo částečně zakryta nízkými roztrhanými oblaky (pannus), které se tvoří v hladině základny nimbostratu nebo pod ní a které rychle mění svůj tvar. Zpočátku se roztrhané oblaky skládají z malých osamocených částí, které se pak mohou spojit v souvislou vrstvu. Rozšíří-li se roztrhané oblaky na velkou část oblohy, je třeba dbát, aby se nezaměňovaly se spodní hranicí nimbostratu.

Rozdílné znaky s oblaky podobného vzhledu

a) Altostratus

Tenký Nimbostratus se může snadno zaměňovat za hustý Altostratus. Nimbostratus však má šedé zbarvení tmavší než Altostratus. Podle definice je Nimbostratus všude tak hustý, že úplně zakrývá Slunce nebo Měsíc, zatímco Altostratus je může zakrýt jen svými nejhustšími částmi. Jestliže jsou pochyby o identifikaci oblaku za tmavé noci, pak se konvenčně pokládá za nimbostratus oblak, z něhož na zemi prší nebo sněží.

b) Altocumulus a Stratocumulus

Nimbostratus se liší od husté vrstvy altocumulu nebo stratocumulu tím, že nemá části zřetelně ohraničeny a že nemá zřetelnou základnu ani místa s kupovitou strukturou.

c) Stratus

Nimbostratus se liší od hustého stratu tím, že je hustější a že z něj vypadávají srážky ve tvaru deště, sněhu nebo ledových zrn, zatímco Stratus může dávat srážky (a to jen ojediněle) jen ve formě mrholení, ledových jehliček nebo sněhových zrnek.

d) Cumulonimbus

Jestliže se pozorovatel nachází pod oblakem, který vypadá jako Nimbostratus a jestliže pozoruje blesky, hřmění nebo kroupy, pak jde konvenčně o cumulonimbus.na začátek stránkyicon icon icon icon icon icon icon icon
.